Inleiding Sociale Veiligheid
We vinden het binnen de BIM-Bakenessergroep belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen onze vereniging betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal en, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die de BIM-Bakenessergroep getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoud van de functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als organisatie maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon
Het kan voorkomen dat er binnen scouting dingen gebeuren die jij niet fijn vindt. Denk aan grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, vernieling, agressie of machtsmisbruik. Dit zijn vormen van onacceptabel gedrag waardoor je gevoel van plezier en veiligheid binnen Scouting drastisch kan afnemen.

Het kan zijn dat je zelf niet goed weet hoe hierop te reageren of hoe hiermee om te gaan. Een oplossing lijkt dan ver weg. Toch kan je verschillende dingen doen: praten met een teamgenoot, speltakbegeleider of iemand van je groepsbestuur. Als je een e-mail stuurt naar verenigingsbestuur@bim-bakenessergroep.nl wordt er snel contact met je opgenomen.

Praat je liever met een onafhankelijk iemand? Leg dan contact met de vertrouwenspersoon van onze groep: Corine Gerritsma-Visser. Zij is een voormalig lid van de BIM-Bakenesser, kent de groep maar zit niet in het bestuur en is vanuit haar functie in het onderwijs thuis in het omgaan met vertrouwelijke en gevoelige informatie. Je kunt haar bereiken via het e-mailadres corinegerritsma@bim-bakenessergroep.nl.

Bij Scouting Nederland is deskundige ondersteuning beschikbaar om vertrouwenspersoon en verenigingsbestuur te adviseren en zonodig de weg te wijzen naar de juiste instanties.