De verslagen van de politie zijn natuurlijk niet zomaar voor iedereen leesbaar. Kunnen jullie ontcijferen wat hier staat? Het eerste woord is alvast ontcijferd als voorbeeld.

Pvlisiaoartleg = Politieverslag