De BIM heeft twee besturen: het vereniging- en stichtingsbestuur. Beide besturen hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden . Zij zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen onze vereniging. Het merendeel van de bestuursleden is vooral actief ‘achter de schermen’. Net als de leiding zijn ook alle bestuursleden van onze groep vrijwilligers.

De Verenigingsraad

De verenigingsraad is het hoogste orgaan binnen onze vereniging en beslist over alle verenigingsaangelegenheden, zoals groepsactiviteitenen leden- en kaderwerving. De vereniging zorgt dus voor een goede uitvoering van het Scoutingspel.

De verenigingsraad bestaat uit de (bege)leiding van alle speltakken, twee vertegenwoordigers van de Loodsenstammen en het verenigingsbestuur. De dagelijkse gang van zaken wordt door het Verenigingsbestuur geregeld.

BIM-Bakenessergroep logo

Stichting

De stichting (Stichting Scouting Bim Bakenesser) is de rechtspersoon van onze groep en draagt zorg voor de financiën en het beheer van ons clubgebouw, ons terrein, de vloot en de groepsmaterialen. Daarmee zorgt de stichting voor de zaken die het Scoutingspel mogelijk maken.

De stichting bestaat uit het Stichtingsbestuur en de leden van de groepsraad.