De verslagen van de politie zijn natuurlijk niet zomaar voor iedereen leesbaar. Kunnen jullie ontcijferen wat hier staat?